Vô Tích Hengruiyang Công ty TNHH Thương mại Quốc tế.

Chuyên sản xuất máy cán cuộn

Wuxi Hengruiyang International Trade Co.Ltd. Wuxi Hengruiyang International Trade Co.Ltd. Wuxi Hengruiyang International Trade Co.Ltd. Wuxi Hengruiyang International Trade Co.Ltd.
1 2 3 4
sampleroom show office show factory profile workshop

Wuxi Hengruiyang International Trade Co.Ltd.

Vô Tích Hengruiyang Công ty TNHH Thương mại Quốc tế. là một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu tham gia vào lĩnh vực kết cấu thép, có sản phẩm là 100% cho xuất khẩu, và nhiều hệ thống cuộn ... Đọc thêm